Ngày may mắn của chàng nhân viên giao hàng , ước gì mình là anh ấy