Hôm nay Cọp giới thiệu bộ sưu tập mới của Cọp….. “những buổi tiệc SEX”….( vẫn theo trường phái tự do…hề hề!!!)… Đây là những “sex party” của giới trẻ Mỹ… Đây là những điều bình thường của họ….nhưng ở VN người ta gọi là Thác loạn… Hãy mơ tới một ngày nào đó chúng ta sẽ được dự những buổi tiệc như vầy tại VN…. chúc anh em vui…Có gì cứ góp ý thẳng với Cọp…nhưng làm ơn đừng “bàn ra”!!!