Nói về sinh viên thì khỏi bàn cãi rồi , xét về tình cảm , hàng họ thì vô cùng tuyệt vời . Xin mời các bạn cùng thưởng thức