Hôm nay tới tiết học bởi Yua Mikami là cô giáo thực tập mới về trường , không ngờ tiết học bơi hôm nay lại sinh động đến thế