Đến tháng tiền nhà trọ , vì trễ lương và không có tiền ăn , em gái buộc lòng cho anh chủ nhà trọ chịch để trừ nợ . Bạn nào muốn làm anh chủ nhà trọ như thế này không