Đây là đoạn phim nói về chàng thanh niên ở cùng các chị gái , các chị gái này cũng phải nói là ăn mặc khá hớ hên trong khi ngủ nên đã bị em trai mình sỡ