Đây là lần đầu tiên Hornybaby tham gia event. Có thiếu sót gì mong anh chị thông cảm. Hãy ủng hộ phim của em và bạn trai. Mong sẽ được mọi người đón nhân.