Em học sinh này vì ham chơi nên đã thi không đậu , em ấy muốn mình có điểm cao nên đã đến nhà thầy giáo . Và mọi chuyện diễn ra như ý muốn . Thấy được sướng em thì đc điểm