Lớp học mà nhiều nam chỉ có 1 nữ thì sớm muộn gì cũng có chuyện xảy ra , thêm phần bạn nữ quá đẹp nữa . Nhìn tướng tá ngon lành cành đào