Cô gái Minami Hatsukawa đang làm về khuya thì gặp bọn cướp đã chụp thuốc mê cô và chúng lấy hết tài sản của cô , cuối cùng vì thấy cô quá ngon nên chúng đã chén cô