Hội con nhà giàu trốn dịch trên du thuyền . Đúng là nhà giàu có khác , chơi nét hơn người ta