Mùa dịch ở nhà không có việc làm nên không ra tiền , chỉ còn cách là đi đóng phim sex mới có tiền thôi