Suzu học cùng lớp tôi, cô ấy dường như vô cảm với mọi chuyện, không hề nói chuyện hay biểu lộ cảm xúc với bất kỳ ai. Cô ấy có một người bạn trai đang học đại học ở một nơi rất xa. Một hôm đang ngủ trên sân thượng thì cô ấy đánh thức tôi, vì bạn trai cô ấy không thường xuyên về nên cô ấy muốn được tìm hiểu chuyện đó cùng tôi. Cô ấy không muốn mối quan hệ của chúng tôi bị phát hiện, nhưng tôi rất nghiêm túc và muốn cô ấy trở thành bạn gái của tôi, tới khi tôi đi quá giới hạn và…