Lọt vào động bàn tơ rồi anh em ơi , kiểu này chết luôn