Mặt xinh , dáng chuẩn mà lại còn trình nữa , chắc giá cao ngất ngây