Hello tất cả các member của diễn đàn Thiên Địa, lâu lắm không có bài không biết có còn ai nhớ đến mình không, giờ mình trở lại và quyết tâm ăn hại như xưa …
    Anh em phi công và máy bay thì hay có bài muôn thủa ĐẦY QUANH TIM
    Mình thì không, cứ hở tay là tìm phim xem, chứ trồng rau hái rau không giỏi văn chặt chém mỏi tay chẳng thấy rau cỏ máy bay đâu toàn ăn gạch của các chị em …
    Xem rồi thì chia sẻ, ai chưa xem thì xem và QT, ai xem rồi có chỗ nào hay ho chỉ chỗ cho mình và các anh em khác có chỗ xem với …
    Seri tổng hợp các clip madein Vietnames, không tránh khỏi có những clip trùng với các bài khác của diễn đàn, có gì chưa hay chưa phải xin anh em và Mod có những góp ý chân thành để các topic sau chất lượng hơn …