Rủ người yêu đi nhà nghỉ để nghỉ ngơi sau những giờ làm việc mệt mỏi và căng thằng