Em Riri Nanatsumori này tính đến phim này ra khoảng 5 tập phim rồi lần nào em diễn cũng rất thành công , lần này em thử sức chơi 1 lượt 3 anh chàng cao to lực lưỡng để coi cảm giác ra sao