Một năm cũ đã qua lúc là để chúng ta nhìn lại một năm chúng ta đã có những thành tụ gì . Thế nên chàng trai đã mở tiệc ăn mừng vì năm nay chàng ấy ký được khá nhiều hợp đồng