Thầy trò quện nhau trong nhà nghỉ , học trò cực múp