Chàng trai và cô gái này ở cùng chung cư , như chàng trai nhà nghèo không thể tiếp cận cô gái . Đến một hôm chàng trai vô tình lụm đc bí kiếp cùng xem đó là gì nhé