Cuối tuần dẫn gấu về nhà chơi , gấu đói bụng nên xuống bếp tìm mì gói ăn , nhưng gấu quá ngon nên đã kếu gấu ăn đỡ xíc xích 2 trứng